Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Ostrołęka

Łukasz Kulik

Przewodniczący Rady Powiatowej

Łukasz Kulik

 

Sekretarz Rady Powiatowej

Marek Backiel

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej

Stanisław Rybski

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej

Cezary Bakuła

 

Skarbnik Rady Powiatowej

Katarzyna Nowak

 

Członkowie Rady Powiatowej

Henryk Domian

Teresa Kałętek

Józef Kur

Dariusz Madrak

Grzegorz Oracz

 

Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej

Łukasz Chełstowski

 

Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej

Będźkowski Marian

Kowalczyk Henryk